Wat kost een behandeling osteopathie?

Tarieven

Prijzen in praktijk te verkrijgen.

Het eerste consult osteopathie (lang consult) duurt ongeveer een uur en omvat een vraaggesprek, onderzoek en behandeling.

Een vervolgconsult (consult) osteopathie duurt ongeveer 40 minuten. In bepaalde gevallen volstaat een kort consult. Een kort consult duurt ongeveer 30 minuten.

Betalingsvoorwaarden

Betaling contant na de behandeling. U ontvangt een ontvangstbewijs.

Annuleren van afspraken

Geachte patiënt, indien u niet op uw afspraak aanwezig  kan zijn, dient u dit minimaal 24 uur vooraf te melden. Anders zijn we genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

U krijgt dan een stortingsformulier toegezonden met een betalingstermijn van 10 werkdagen. Bij betaling verzoeken wij u, de naam van de patiënt en niet tijdig vooraf geannuleerde afspraak te vermelden. Indien u niet aan de betalingstermijn voldoen, volgt een herinnering. Deze herinnering zal met 5,- Euro administratiekosten worden verhoogd. Indien de betaling wederom uitblijft, zullen wij een incassobureau inschakelen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zullen u worden doorgerekend.