Wat is osteopathie?

Definitie

Osteopathie is een volwaardig manuele behandelingstherapie en steunt op kennis van anatomie en fysiologie. Het is een manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen, ontstaan door een bewegingsverlies van om het even welk weefsel, centraal staat. Bewegingsverlies betekent verminderde verschuifbaarheid, uitrekbaarheid en samendrukbaarheid van weefsels in de ruime zin van het woord.

Wat is osteopathie ?

Osteopathie, van origine Amerikaanse geneeswijze gebaseerd op de theorie van A.T. Still deel uit van de manuele geneeskunde. Een osteopaat is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam. Hij kan bewegingsstoornissen van gewrichten, spieren, botten en pezen verhelpen door met zijn handen deze structuren ‘los’ te maken.
Het bijzondere aan osteopathie is, dat zij ook bewegingsstoornissen tussen verschillende lichaamssystemen (bewegingsapparaat, zenuwstelsel, hart- en bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en stofwisselingsmechanismen) onderling kunnen opsporen en behandelen. De verschillende lichaamssystemen staan in relatie tot elkaar en beïnvloeden elkaar voortdurend. Een osteopaat beschikt over verschillende technieken om bewegingswinst te creëren thv de verschillende lichaamsstructuren.

Een osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van een klacht. Zo kan het zijn dat de oorzaak van pijn in de onderrug ter hoogte van de organen ligt. De osteopaat zal dan naast de technieken op de onderrug voornamelijk aan uw organen werken zodat deze weer beweeglijk worden en de klachten doet verdwijnen.

Door het verminderen van de verstoorde beweeglijkheid , komt het functioneren van het lichaam terug in evenwicht en wordt het zelf genezend vermogen (autocorrectie systeem) van het lichaam gestimuleerd.

In functie van uw klacht, zal het beoogde resultaat, het aantal behandelingen, en de behandelingstermijn tijdens de eerste afspraak met u besproken worden.

De periode tussen de behandelingen kan variëren van 1 week tot 2 maanden. Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Na twee tot drie behandelingen is zeker verbetering te verwachten. Bij hardnekkige klachten zal volledig herstel langer op zich laten wachten en zullen er dus meerdere behandelingen nodig zijn.

Hoe acuter de klacht, hoe sneller de behandeling resultaten geeft. Hoe chronischer de klachten aanslepen, hoe uitgebreider uw lichaamsbalans zal verstoord zijn. Het spreekt voor zich dat de frequentie en de termijn van behandeling dan ook groter zal zijn.